2013 жылға арналған баға парағы

 

«Заң» ДБ мемлекеттік және орыс тілдерінде пайдалануға беру
 
Жергілікті нұсқа айына:
50 000 теңге
Желілік нұсқа айына:
50000 теңге + (8000 теңге х N),мұндағы N 3-тен 5-ке дейінгі станциялар саны;
50000 теңге + (5000 теңге х  N), мұндағы N желі станцияларының саны 6-дан жоғары.
 
«Заң» ДБ-ға абоненттік қызмет көрсету
 
Жергілікті нұсқа айына:
Электрондық пошта бойынша, Интернет арқылы, Тапсырыс берушінің өкілімен DVD-дискінде -  7300 теңге;
Тапсырыс берушінің өкілімен апта сайын дискімен жаңарту (жеткізусіз), не дискілерді және/немесе қаржы құжаттарын пошта байланысының қызметтері арқылы ай сайын жеткізу - 8300 теңге;
Қала шегінде Өнім беруші өкілімен - 9000 теңге;
15 км-дан аспайтын қала сыртындағы Тапсырыс берушіге Өнім беруші өкілінің шығуы- 11000 теңге
Желілік нұсқа айына:
Электрондық пошта бойынша,
Интернет арқылы, Тапсырыс берушінің өкілімен DVD-дискінде –
7300 теңге + (1500 теңге х N);
Тапсырыс берушінің өкілімен апта сайын дискімен жаңарту (жеткізусіз), не дискілерді және/немесе қаржы құжаттарын пошта байланысының қызметтері арқылы ай сайын жеткізу – 
8300 теңге + (1500 теңге х N);
Қала шегінде Өнім беруші өкілімен - 9000 теңге + (1500 теңге х N);
15 км-дан аспайтын қала сыртындағы Тапсырыс берушіге Өнім беруші өкілінің шығуы - 11000 тенге + (1500 тенге х N) - мұндағы N – қызметті пайдаланушылар саны
 
Қосымшакеңесжәнепайдаланушыға
маманныңшақыртылуыменкөрсетілетінқызмет :                    3600 теңге
ДБ-дан  1 бет мәтінді басып  шығару
20 теңге
1 бет мәтіннің (2кб)  алмалы жеткізушіге көшірмесі
10 теңге
Ақпаратты «РҚАО»РМК оптикалық дискіне жазу
550 теңге
1 бет мәтіннің көшірмесі
10 теңге
Құқықтық мәселелер бойынша кеңестер: 
1) Қарапайым (ауызша)
170 теңгеден 550 теңгеге дейін
2)Күрделі (құжаттарды дайындаумен)
550 теңгеден 9900 теңгеге дейін
 
Бағалар ҚҚС есебімен көрсетілген