Редакциялық кеңес

You are here

Редакциялық кеңестің төрағасы:
 
Қ. МУСИН
Қазақстан Республикасының Әділет министрі
 

Н. ЖАМАЛАДИН

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Заңнама департаментінің директоры

 
А. ТЛЕНЧИЕВ
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және заң қызметін ұйымдастыру департаментінің директоры
 
М. БАЛАБЕКОВ
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу департаментінің директоры
 
А. ЕХЛАСОВА
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халықаралық құқық және ынтымақтастық департаментінің директоры
 
С. ЕРСЕЙІТОВА
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Заңға тәуелді актілер департаментінің директоры
 
Д. ИГЕМБАЕВ
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот актілерін орындау департаментінің директоры
 
Е. ХОЛМЕЦКАЯ
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Ішкі әкімшілендіру департаментінің директоры
 

Е. ОСПАНОВ

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК директоры

 
Р. НУГМАНОВ
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Сот сараптамалары орталығы» РМҚК директоры
 
Р. САРПЕКОВ
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК директоры