2014 жылға арналған баға парағы

 

2014 жылға арналған баға парағы

 

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі «Заң» ДБ-ны пайдалануға беру

 

Жергілікті нұсқа:

50 000 теңге

Желілік нұсқа:

50000 теңге + (8000 теңге х N), мұндағы N              3-тен 5-ке дейінгі станциялар саны;

50000 теңге + (5000 теңге х  N), мұндағы N станциялардың саны 6-дан жоғары.

 

«Заң» ДБ-ға абоненттік қызмет көрсету

Жергілікті нұсқа айына:

Электрондық пошта бойынша, Интернет арқылы, Тапсырыс берушінің өкілімен DVD-дискінде -  7300 теңге;

Тапсырыс берушінің өкілімен апта сайын дискімен жаңарту (жеткізусіз), не дискілерді және/немесе қаржы құжаттарын пошта байланысының қызметтері арқылы ай сайын жеткізу - 8300 теңге;

Қала шегінде Өнім беруші өкілімен - 9000 теңге;

15 км-дан аспайтын қала сыртындағы Тапсырыс берушіге Өнім беруші өкілінің шығуы- 11000 теңге

Желілік нұсқа айына:

Электрондық пошта бойынша,

Интернет арқылы, Тапсырыс берушінің өкілімен DVD-дискінде –

7300 теңге + (1500 теңге х N);

Тапсырыс берушінің өкілімен апта сайын дискімен жаңарту (жеткізусіз), не дискілерді және/немесе қаржы құжаттарын пошта байланысының қызметтері арқылы ай сайын жеткізу – 

8300 теңге + (1500 теңге х N);

Қала шегінде Өнім беруші өкілімен - 9000 теңге + (1500 теңге х N);

15 км-дан аспайтын қала сыртындағы Тапсырыс берушіге Өнім беруші өкілінің шығуы - 11000 тенге + (1500 тенге х N) - мұндағы N – қызметті пайдаланушылар саны

 

Қосымша кеңес және пайдаланушыға

маманның шақыртылуымен көрсетілетін қызмет :                    3600 теңге

ДБ-дан  1 бет мәтінді басып  шығару

20 теңге

1 бет мәтіннің (2кб)  алмалы тасығышқа көшірмесі

10 теңге

Ақпаратты «РҚАО»РМК-ның оптикалық дискіне жазу

550 теңге

1 бет мәтіннің көшірмесі

10 теңге

Құқықтық мәселелер бойынша кеңестер: 

1) Қарапайым (ауызша)

170 теңгеден 550 теңгеге дейін

2)Күрделі (құжаттарды дайындаумен)

550 теңгеден 9900 теңгеге дейін

     

Бағалар ҚҚС есебімен көрсетілген