Логотип

You are here

Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институтының логотипі ретінде екі символдың: қаламның және латын әрпінің «I» қосылуы пайдаланылады.
«Қауырсын» логотипі шындықтың, жеңілдік пен еркіндіктің символына негізделген. Ол Институттың миссиясын бейнелейді, өйткені қалам тарихи түрде білімнің, ғылымның, ақылдың, білімге деген ұмтылыстың символы болып табылады.
«I» әрпі қолды жоғары көтеретін адамның бейнесі түрінде жасалған. Бұл ретте «I» әрпінің символы «information», «institute», «innovation» сияқты терминдерді анықтайды, бұл кәсіпорынның атауын да, оның заманауи технологияларды пайдалануға бағытталғанын да көрсетеді.