Современные проблемы правового регулирования корпоративных отношений: Казахстанский и зарубежный опыт

 
Талдау анықтамаларының жинағына ҚР заңнама институтының шетелдік сарапшылармен ынтымақтастығы аясында 2018 жылы іске асырылған ғылыми зерттеулердің нәтижелері енгізілді. Ұсынылған жұмыстардың мақсаты дамыған мемлекеттердің үздік құқықтық тәжірибелерін талдауға негізделген корпоративтік құқықты одан әрі жетілдіру бойынша практикалық ұсынымдар мен ұсыныстар әзірлеу болып табылады. Жинақ ғылыми қызметкерлерге, оқытушыларға, студенттерге, мемлекеттік қызметшілерге, сондай-ақ ғылыми және практикалық қызметте пайдалану мақсатында корпоративтік құқықты дамыту мәселелеріне қызығушылық танытқандарға арналған.