Заңнаманың тиімділігін талдау бөлімі

You are here

Заңнаманың тиімділігін талдау бөлімі (бұдан әрі - Бөлімі) - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
Бөлімі өзінің қызметін Қазақстан Республикасының әрекет ететін заңнамасына, Жарғы, Институт Регламенті, осы ережеге және Институттың өзге де ішкі актілеріне сәйкес жүргізеді.
 
Байланыс
Тел.: +7(7172) 26-61-31
 
 
 
 
 
Бөлім басшысы – Карахожаев Олжас Суюндикович
 
 
 
 
 
 
Бөлімнің негізгі міндеттері:
  • Қазақстан Республикасында мониторинг жүйесінің дамуына ортақтасу, соның ішінде құқықтық мониторингтің жүргізілуіне қатысу;
  • Құқықтық мониторинг аясында түпкілікті және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу;
  • заңнаманың жай-күйіне, даму үрдістеріне және оны қолдану практикасына талдамалық зерттеулер жүргізу, оны жетілдіру бағыттары туралы ұсыныстар әзірлеу.
Бөлімі өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес келесідей қызметтерді атқарады:
  • Құқықтық мониторинг аясында түпкілікті және қолданбалы зерттеуді қосқанда, ғылыми зерттеу мен өңдеу жүргізеді;
  • баламалы құқықтық мониторинг түрлерінің бірі ретінде заңнаманың тиімділігіне талдау жүргізеді (нормативтік құқықтық актілерге талдау);
  • баламалы құқықтық мониторинг жүргізу кезінде мемлекеттік органдармен, олардың құрылымдық бөлімшелерімен және ведомстволық бағынысты ұйымдармен өзара іс-қимыл жасайды;
  • құқықтық мониторинг жүргізу кезінде мемлекеттік органдарға сараптамалық, консультациялық және ғылыми-әдістемелік, талдамалық, ақпараттық қамтамасыз етуді көрсетеді;
  • іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде баламалы құқықтық мониторинг жүргізудің және құқық қолдану практикасының нәтижелерін бағалаудың шетелдік тәжірибесін зерделейді және талдайды;
  • Институтта қолданыстағы заңнаманы одан әрі жетілдіру мәселелері бойынша ғылыми-практикалық конференциялар, дөңгелек үстелдер мен басқа да іс-шаралар дайындауға және өткізуге қатысады;
  • бөлімнің міндеттеріне сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.