Қылмыстық, қылмыстық процесстік, қылмыстық атқарушылық заңнама бөлімі

You are here

Қылмыстық, қылмыстық процестік және қылмыстық атқару заңнамасы бөлімі (бұданәрі – Бөлім) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" ШЖҚ РМК құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
 
Байланысы:
Тел.: +7(7172) 26-61-24
 
Бөлім басшысы - Каржаубаев Серик Сейтович
 
 
 
 
 
Бөлімнің негізгі міндеттері:
 • Заңжобаларын әзірлеуге қатысу;
 • Заңнаманы дамытудың ғылыми тұжырымдамалары нәзірлеу;
 • Қылмыстық, қылмыстық процестік және қылмыстық атқару заңнамасы, криминалогиялық, криминалистикалық және жедел іздестіру, құқық қорғау органдары саласында іргелі және ғылыми-қолданбалы зерттеулер жүргізу;
 • Жарғылық қызметке сәйкес мәселелерді шешуде көмек көрсету.
Бөлімжүзегеасырады:
 • Кәсіпорынның жұмыс жоспарына сәйкес заңжобалары бойынша жұмысты ұйымдастыру;
 • Заңшығару бастамасы құқығы субъектілері бастамашылық жасаған заңжобалары бойынша консультациялық қызметтер көрсету;
 • Қылмыстық, қылмыстық процестік және қылмыстық атқару заңнамасы бөлімі, криминалогиялық, криминалистикалық және жедел іздестіру, құқық қорғау органдары саласында іргелі және қолданбалы зерттеулерді ғылыми зерттеулермен әзірлемелер жүргізу;
 • Заңнаманы жетілдіру тұжырымдамаларын әзірлеу;
 • Өз құзыреті шеңберінде уәкілетті органмен және басқа да мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау;
 • Қолданыстағы заңнаманың проблемалары бойынша Институтта өткізілетін ғылыми-практикалық конференциялар, дөңгелек үстелдер және өзге іс-шараларды дайындауға және өткізуге қатысады;
 • Бөлім міндеттеріне сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.